Reference

03

Nekaj večjih projektov, pri katerih smo sodelovali:

- demontažo starega in montažo novega agregata št. 1 v HE Zlatoličje v letu 2011/2012,

- montažo agregata št. 1 v HE Mofotsen – Švedska v letu 2012/13,

- demontažo in montažo agregata 2 v HE Zlatoličje v sklopu sanacije leta 2013,

- demontažo starega agregata in izvajamo montažo novega agregata št. 3 v HE Mofotsen – Švedska,

- HPP Švedska v letu 2014: HALLFORSEN – E 1 in BORGFORSEN – E1,

- sodelovanje pri montažah v Sloveniji (HE Zlatoličje, HE Mariborski otok, HE Ožbalt, HE Boštanj, HE Vuzenica, HE Blanca …) in v Maleziji, Egiptu, Nemčiji, Franciji